Regulamin sprzedaży i realizacji vouchera/bonu podarunkowego wydawanego przez Caha Art, Katarzyna Gajda

§ 1 – Ogólne zasady

 1. Voucher/Bon podarunkowy wydawany przez Caha Art, Katarzyna Gajda, jest dokumentem uprawniającym do skorzystania z oferowanych usług lub produktów.
 2. Każdy Voucher/Bon ma ważność 6 miesięcy od momentu zakupu, co oznacza, że warsztaty należy zrealizować w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu.
 3. Właściciel Vouchera/Bonu jest zobowiązany do nawiązania kontaktu z Pracownią Caha Art co najmniej 1 miesiąc przed upływem terminu ważności vouchera, aby umożliwić odpowiednie zaplanowanie i zarezerwowanie miejsca na warsztatach ceramicznych. Zaleca się unikanie kontaktu w ostatnich dniach obowiązywania vouchera, ponieważ realizacja warsztatów może okazać się niemożliwa z powodu braku dostępnych miejsc.
 4. Warunkiem wydania Vouchera/Bonu jest pełna przedpłata za oferowane usługi lub produkty.
 5. Vouchery/Bony są dostępne w ciągłej sprzedaży.

§ 2 – Warunki użytkowania

 1. Voucher/Bon można wykorzystać do wykorzystania określonego warsztatu ceramicznego, oferowanego przez Caha Art.
 2. Voucher/Bon nie może być wymieniony na gotówkę.
 3. W przypadku niewykorzystania Vouchera/Bonu w okresie ważności, klient traci prawo do jego realizacji.

§ 3 – Zakup i płatność

 1. Vouchery/Bony można nabyć na stronie www.caha.art, bezpośrednio w siedzibie lub poprzez kontakt mailowy.
 2. Płatności za Vouchery/Bony można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem.

§ 4 – Reklamacje i zwroty

 1. W przypadku reklamacji dotyczących Voucherów/Bonów, klient powinien zgłosić ją bezpośrednio do Caha Art.
 2. Vouchery/Bony nie podlegają zwrotowi po zakupie, chyba że sytuacja taka jest wymagana przez przepisy prawa.

§ 5 – Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Caha Art, Katarzyna Gajda. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 6 – Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może być zmieniany przez Caha Art. Wszelkie zmiany są skuteczne od momentu ich opublikowania.
 2. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na życzenie klienta.

Dane kontaktowe:

 • Caha Art, Katarzyna Gajda
 • Adres: Kamienna 16, 31-403 Kraków
 • NIP: 6771017970
 • E-mail: hello@caha.art
 • Telefon: +48 736 810 402
Menu