Warsztaty raku – wypalanie

Raku – japońska technika wypalania ceramiki

Raku to technika wypalania ceramiki, wywodząca się z XVI-wiecznej Japonii. Kiedy odkryto, że szybkie wyjmowanie wypalonej ceramiki z pieca powoduje dekoracyjne pęknięcia tzw. krakle, zaczęto wykorzystywać tę metodę dla osiągnięcia lepszych efektów wizualnych, a także podniesienia wartości produktu. Im więcej krakli pojawiło się na ceramice, tym produkt stawał się bardziej wartościowy.

Podczas wypalania ceramiki japońską techniką raku, rozpalone do czerwoności naczynia (temperatura 900-1150 °C) wyciąga się z pieca specjalnymi szczypcami, a następnie poddaje się je redukcji w wodzie, trocinach lub trawie, co wpływa na finalny efekt wizualny. Domieszki tlenków metali dają ciekawe, mieniące się efekty kolorystyczne.

Menu